Antonín Holý

Antonín Holý
Antivirotika
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. V letech 1954 až 1959 vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1960 až 1963 byl vědeckým aspirantem oboru organické chemie na Ústavu organické chemie a biochemie(ÚOCHB) ČSAV v Praze. V roce 1963 se stal vědeckým pracovníkem ÚOCHB, v roce 1967 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem, v roce 1983 vedoucím skupiny chemie nukleových kyselin a od roku 1987 stál v čele oddělení chemie nukleových kyselin. V letech 1994 až 2002 vykonával funkci ředitele ústavu. Habilitoval se v roce 2004 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prací Acyklické nukleosidfosfonáty: představy a skutečnost, tamtéž byl v roce 2005 jmenován profesorem organické chemie. Od roku 1976 spolupracoval na vývoji antivirových preparátů s Erikem De Clercqem z Katolické univerzity v belgické Lovani, který je i spoluautorem 15 Holého patentů. Podle databáze Web of Science Holý publikoval 604 publikací, 11 609 jejich citací a Hirschův index 49 (ke dni 17. 7. 2012). Jde také o autora či spoluautora 60 českých i zahraničních patentů.

Specializace Antivirotika
Povolání Český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století.
Vzdělání Vystudoval organickou chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy[3] v Praze.
.