Antonín Šmíd

Antonín Šmíd
Galvanoplastika
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Byl český vynálezce samouk. Se svými spolupracovníky pracoval na technologii založené na poznatcích galvanoplastiky. Tato technologie při správném provozu umožňuje ekologickou výrobu různých profilů z kovů. Přes své klady se tato technologie nedočkala zatím většího rozšíření. Vytvořil technologii, kterou nazval Atomic Transfer Metallurgical Engeering (Atom-transferové metalurgické technologie) v zahraničí patří do skupin označované Electroforming. Zakladatel společnosti ATME. Po jeho tragické smrti se dalšími výzkumy zabývali jeho spolupracovníci sdružení ve firmě, kterou s nimi založil.

Specializace Galvanoplastika
.