August Salaba

August Salaba
Strojní inženýr a vynálezce
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Byl to český strojní inženýr a vynálezce, profesor Pražské techniky a ve dvou funkčních obdobích (1878–1879; 1883–1884) rovněž její rektor. Byl vynikajícím konstruktérem a vynálezcem. V roce 1891 obdržel zlatou medaili na Jubilejní zemské výstavě v Praze za stroj na zkoušení pevnosti materiálů. Je spoluautorem českého strojírenského názvosloví. Narodil se 1. 8. 1930 v České Lípě. V roce 1938 musela jeho rodina z pohraničí odejít a během 2. světové války bydlela ve Svaté Kateřině u Kolína. Během této doby nesměl B. Schreiber chodit do školy a nakonec byl internován v koncentračním táboře Terezín.

Specializace Strojní inženýr a vynálezce
.