Gregor Johann Mendel

Gregor Johann Mendel
přírodní vědy
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Věnoval se křížení hrachu a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Mendelův přínos pro biologii byl rozpoznán až po jeho smrti. Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval principy, ale jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody.

Specializace přírodní vědy
Povolání Přírodovědec
.