Jan Vincenc Diviš

Jan Vincenc Diviš
Cukrovarnictví
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Český cukrovarník, vynálezce, básník a spisovatel, překladatel, c. a k. konzervátor a v letech 1914–1919 starosta města Přelouče. Byl autorem řady spisů o cukrovarnictví, historických prací a memoárů. V roce 1879 vynalezl samočinné elektrické difuzní počítadlo, roku 1885 Difuzní regulátor (Regulátor proudu šťávy difusní) a v roce 1892 Bareoscop – přístroj na plynulé stanovení hustoty difusních šťav. Vedle toho držel další patenty v oblasti cukrovarnictví.

Specializace Cukrovarnictví
.