Jan Zvoníček

Jan Zvoníček
Parní stroje
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Byl to český vynálezce a vysokoškolský profesor na technice v Praze a v Brně.Národil se v Týništi nad Orlicí, v rodině tkalce Jana Zvoníčka a manželky Anny, rozené Junkové. Vystudoval reálku v Hradci Králové a vysokou školu technickou v Praze. Po vystudování pracoval v Českomoravské strojírně. V roce 1902 byl jmenován mimořádným profesorem české techniky v Brněa v roce 1904 řádným profesorem. Roku 1912 přešel českou techniku v Praze. Jeho bratr Josef Zvoníček byl též profesorem brněnské techniky a jejím rektorem.

Specializace Parní stroje
.