Jaroslav Heyrovský

Home  /  Jaroslav Heyrovský
Jaroslav Heyrovský
Polarografie
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Během první světové války působil jako lékař v Innsbrucku. Za objev a vývoj analytické polarografické metody v roce 1959 získal Nobelovu cenu za chemii.

Studoval na Univerzitě Karlově, poté odešel na University College London, kde se zabýval fyzikální chemií. Zde získal titul bakaláře přírodních věd a v rámci postgraduálního studia se začal zajímat o elektrochemii. Během první světové války sloužil jako zdravotník v Innsbrucku. Po válce působil na Univerzitě Karlově, kde se v roce 1926 stal profesorem. Roku 1922 objevil polarografii, což je metoda používající měření elektrického proudu, který prochází rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává. Tímto způsobem se dají získat cenné informace o druhu a množství látek, které roztok obsahuje. Výsledek se využívá při chemické analýze i při základním fyzikálně-chemickém výzkumu. Pro urychlení zaznamenávání hodnot s japonským vědcem Šikatou zkonstruovali polarograf, který tyto křivky automaticky zaznamenával. Za tento objev a rozpracování analytické polarografické metody v roce 1959, kdy byl na Nobelovu cenu nominován již poosmnácté, získal Nobelovu cenu za chemii.Zemřel v roce 1967 v sanatoriu Smíchov.

Specializace Polarografie
Povolání Český fyzik a chemik
.