Jozef Murgaš

Jozef Murgaš
Bezdrátová telekomunikace
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Byl slovenský vynálezce, průkopník bezdrátové telekomunikace. Pravděpodobně jako první na světě uskutečnil rádiový přenos mluveného slova. Svými patenty si získal uznání celého světa: vlnoměr (elektrický transformátor), zařízení pro výrobu elektromagnetických vln, bezdrátová telegrafie, přístroj na výrobu elektrických oscilací, naviják na rybářský prut. Jozef Murgaš se narodil a základní školu absolvoval v Tajově. Studoval na gymnáziu v Banské Bystrici (1876–1880), ale zajímalo ho především malířství. V letech 1880–1882 studoval v bratislavském semináři a později do roku 1884 v ostřihomském. Zde se začal zajímat o elektrotechniku V roce 1896 odchází do USA do nově založené hornické obce Wilkes-Barre, kde žilo 300 Slovenská rodin. Začal se hlouběji věnovat elektrotechnice. 2. října 1903 podal Jozef Murgaš ve Washingtonu svou první přihlášku na uznání patentu. 10. května 1904 mu přidělil federální patentový úřad ve Washingtonu dva patenty. První známý jako Zařízení pro bezdrátovou telegrafii a druhý jako Způsob přenášení zpráv pomocí bezdrátové telegrafie.

Specializace Bezdrátová telekomunikace
.