Leopold Sviták

Leopold Sviták
Automobilový vynálezce
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Český automobilový vynálezce, který v letech 1897 až 1898 sestavil první rakousko-uherský osobní automobil NW Präsident a působil v Tatra Kopřivnici. Nejmladší z dětí Josefa Svitáka Leopold se narodil 11. října 1856 ve Frenštátě pod Radhoštěm, ačkoliv všichni jeho sourozenci se narodili na Hukvaldech. V lednu 1891 Leopoldu Svitákovi zkušební vedení soustružny, zámečnické dílny a kovárny, ale už 1. ledna 1893 je jmenován dílovedoucím I. třídy (vrchním mistrem). V roce 1895 nakupuje firma některé patenty firmy Benz a rozhoduje se stavět automobily. To byl počátek nové, usilovné práce a přemýšlení pro Leopolda Svitáka. Musel totiž vytvářet všechny potřebné součástky sám od základů, neboť v té době neexistovaly žádné továrny, jež by automobilové součástky vyráběly a dodávaly. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem – v roce 1897 byl dohotoven první osobní automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Dostal název „Praesident“.

Specializace Automobilový vynálezce
.