Miloš Poláček

Miloš Poláček
Obráběcí stroje
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Vědec Miloš Poláček je znám v oboru obráběcích strojů a obrábění především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění objasnil ve své disertační práci v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Spolu s Ing. Jiřím Tlustým, CSc. publikovali ještě téhož roku svou teorii se značným ohlasem knižně, publikace měla zásadní vliv na následný celosvětový rozvoj oboru kmitání v obrábění. Jednalo se o průlomovou teorii, protože v té době byly znalosti týkající se dynamického chování obráběcích strojů téměř nulové. V roce 2013 obdržel na Mezinárodním strojírenském veletrhu Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Specializace Obráběcí stroje
Povolání Tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění
.