Mojmír Petráň

Mojmír Petráň
Konfokální mikroskop
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Jeden z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců 20. století. Do historie světové vědy se zapsal v 70. letech 20. století vynálezem tzv. konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, které znamenal převrat v mikroskopických technikách přispěl k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie. Během 2. světové války se účastnil odboje, za což byl vyznamenán Československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a na Fyziologickém ústavu ČSAV se zabýval elektrofyziologií. V roce 1960 se habilitoval v oboru lékařské fyziky na Lékařské fakultě v Plzni prací na téma hledání jiných než elektrických projevů nervového a svalového vzruchu. V roce 1989 byl jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika.

Specializace Konfokální mikroskop
.