Prokop Diviš

Prokop Diviš
Elektřina
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Všestranně vzdělaný kněz se v roce 1736 ujal řízení farnosti v Příměticích u Znojma a stal se farářem působícím v kostele svaté Markéty. Zde se plně věnoval svým experimentům s elektřinou. Svůj "meteorologický stroj", který fungoval jako bleskosvod, sestrojil dříve (1754) než světově uznávaný vynálezce bleskosvodu Benjamin Franklin (teoretický koncept 1753, sestrojen 1760). Divišova koncepce byla ovšem odlišná od Franklinovy, jeho bleskosvod byl především uzemněný, a proto fungoval lépe.

Specializace Elektřina
Povolání Konstruktér bleskosvodu
.