Vladimír List

Vladimír List
Elektrotechnika
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Měl zásluhy na sjednocení elektrického napětí v nízko- i vysokonapěťové elektrorozvodné síti na celém území Československa. Byl rovněž spoluautorem prvního projektu pražského metra, který spolu s Bohumilem Beladou vypracoval v roce 1926. Významně se podílel na vytváření a prosazování technických norem.

Specializace Elektrotechnika
Povolání Elektrotechnik
.