Vladimír Svatý

Vladimír Svatý
Textilní strojírenství
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Vynálezce v oboru textilního strojírenství. Vynalezl tryskový tkací stroj, hydraulický tkací stroj. Svatý podal celkem 139 přihlášek vynálezů, téměř na všechny mu byla udělena autorská osvědčení. Vynálezy se týkaly zejména zlepšení na pneumatických a skřipcových tkacích strojích. Zabýval se už od mládí zlepšováním techniky tkaní, v roce 1947 podal první návrh patentu na tryskový tkací stroj. Po roce 1948 přešel do tehdejšího národního podniku Nopaka a v roce 1951 se dostal do libereckého Výzkumného ústavu textilních strojů, kde působil až do konce života. Z roku 1950 pochází vynález hydraulického tkacího stroje, jehož jedinečnost a spojení se jménem Vladimír Svatý byly od samého počátku bezvýhradně uznávány v odborném světě. O jeho praktickém uplatnění svědčí např. skutečnost, že se ve druhé dekádě 21. století ve světě vyrábí asi pětina tkanin na hydraulických strojích, jejichž konstrukce je odvozena z patentu Vladimíra Svatého.

Specializace Textilní strojírenství
.